Начало

Всичко за задължителните изследвания по време на нормална и рискова бременност

При първото посещение на бременната при акушер - гинеколог се снема анамнеза. Тя е решаващо звено за разпознаване навреме на рискови фактори, които могат да предизвикат усложнения на по- късен етап. Някои от тях са възраст на бременната, придру- жаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици и професионални фактори. Важно е да се обсъдят също общи минали заболявания (захарен диабет, трансплантации на органи, бъбречна недостатъчност, сърдечно - съдови заболявания, припадъци). Трябва да се разгледат медикаментите, които са приемани след забременяването, защото те също могат да имат влияние върху развитието на плода. Определянето на вероятния термин на раждане. Прегледът продължава с измерване на артериалното кръвно налягане. То се извършва един път в първи триместър и по един път във всеки следващ месец от бременността. През 9 и 10 лунарен месец измерването на кръвното налягане се прави по два пъти. 

 Важно е уточняването на ръста и телесната маса на родилката. Телесната маса ще се променя с напредване на бременноста, но тя може да подксаже на опитния специалист за патологични прояви през нея. Паралелно се проследява обиколката на корема и гинекологичния статус. Друго важно при прегледа е т. нар. акушерска мензурация. Тя се състои в снемане на външните размери на таза. Те дават информация за костния родов канал. Той е един от факторите, които имат решаващо значение за протичането и изхода на раждането. Снемането на размерите на таза става с помощта на просто устроен уред, наречен тазомер. Височината на дъното на матката се измерва след 12 гестационна седмица. Стоежът ѝ позволява бързо ориентиране за продължителността на бременността. 

 Ултразвуковата диагностика (УЗД) е най-важното помощно средство за диагностициране на ранна бременност. Чрез нея се разкриват пред специалиста различни гинекологични заболявания по време на бременността. Осъществява се измерване на плодното сакче, проследяване на развитието и растежа на плода. Ехографията спомага за прецезиране на вероятния термин на раждане. Изследването позволява определянето на срока на бременността чрез измерване на определени параметри на плода. Задължителната акушерската ехография се извършва между 6-а - 12-а и между 18-а - 22-а гестационна седмица. 

Задължително е да се направи микробиологично изследване при първото посещение и през 9-и месец. То ще даде информация дали има бактериална инфекция. Важно е да се знае този факт, защото бактериите могат да засегнат както майката, така и да доведат до раждане на инфектирано дете. Рискови групи са бременни под 14 години и над 40 години. Чрез този метод могат да се открият хламидиална инфекция, носителство на стрептококи група Б, бактериална вагиноза и др. Взимане на цитонамазка с онкопрофилактична цел се извършва също при първото посещение при акушер-гинеколoга.

 След 28 г.с. по един път в месеца, а също през 9-и и 10-и месец, ще имате удоволствието да чуете звуците на малкото сърчице на бебето. Изследването се нарича Non Stress Test (NST). Чрез този метод се проследява, в рамките на 20 мин, основната сърдечна честота на бебето. Също така на записа се отразява и маточната активност.

 В първия триместър е важно определянето на кръвна група и Rh- фактор, пълна кръвна картина (ПКК), кръвна захар и урина. Последните три изследвания трябва да се повторят отново в 5-и и 8-и месец от бременността. Хепатит В при майката може да се предаде на детето в някои случаи. Чрез кръвно изследване се установява дали родилката има Хепатит В, носител ли е или вирусът е в активна фаза. Ако се предаде на детето, може да доведе до хронично носителство на хепатит В, което е рисково за развитие на цироза и карцином на черния дроб. Инфекцията със сифилис може да предизвика аборти, недоразвитие на плода, преждевременно раждане с тежки увреждания, загиване на плода вътреутробно и други. Затова скрининга за това инфекциозно заболяване е също много важно през първия триместър. В първия триместър се прави и изследване за СПИН при съгласие на бременната. Ако сте носителка на вируса на СПИН, трябва да уведомите акушер-гинеколкога си. Приемът на лекарства по време на бременността ще предпази предаването на вируса на плода. При нормално раждане и при кърмене е възможно също да се предаде вируса.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ НОРМАЛНО ПРОТИЧАЩА БРЕМЕННОСТ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ СХЕМАТИЧНО ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

4-ТА - 12-А ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА:

1. Ултразвукова диагностика (УЗД)
2. Микробиологично изследване на влагалищен секрет
3. Онкопрофилактична цитонамазка
4. Пълна кръвна картина, кръвна захар, урина, кръвна група и Rh-фактор
5. Изследване на СПИН, сифилис и хепатит В
6. Определяне на вероятния термин на раждане
7. Измерване на кръвно налягане, телесна маса, ръст, външни размери на таза 8. Гинекологичен преглед при първото посещение при акушер-гинеколог

13-А - 20-А ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА:

1. УЗД (еднократно м/у 16 и 20 гестационна седмица)
2. Измерване на кръвното налягане (всеки месец)
3. Гинекологичен преглед (еднократно в IV лунарен месец)
4. Измерване на телесна маса, ръст, външни размери на таза (всеки месец)
5. Пълна кръвна картина, урина, кръвна захар (еднократно в V лунарен месец) 6.Височина на дъното на матката и обиколка на корема (всеки месец)

21-А - 32-А ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА:

1. Измерване на кръвно налягане (всеки месец)
2. Височина на дъното на матката и обиколка на корема (всеки месец)
3. Измерване на детските сърдечни тонове (всеки месец)
4. Ръст, телесна маса и измерване на външните размери на таза (всеки месец) 5. Пълна кръвна картина, урина, кръвна захар (в VIII лунарен месец еднократно)

33-ТА - 40-А ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА

1. Измерване на артериално налягане (два пъти месечно)
2. Височина на матката и обиколка на корема (всеки месец)
3. Измерване на детските сърдечни тонове (два пъти месечно)
4. Ръст, телесна маса и измерване на външните размери на таза (два пъти) 5. Микробиологично изследване на влагалищен секрет (в IX-лунарен месец)

Всички задължителни изследвания се покриват от НЗОК и са безплатни за здравно-осигурените пациенти, регистрирани в програмата майчино здра- веопазване.