Начало

Какво е биохимичен скрининг и защо е препоръчително да се прави?

Биохимичният скрининг представлява измерване на нивата на определени маркери във вашата кръв. Наред с кръвна проба се извършва и ултразвуков преглед. От него се измерват специфични показатели, които спомагат за по-акуратното изчисляване на риска за хромозомни аномалии и аномалии на невралната тръба. В стандартизирани бланки се вписва вашата възраст, гестационната възраст на плода,определена ехографски, тегло на бременната, вредни навици или прием на медикаменти. С помощта на компютърни програми на базата на измерените нива от кръвните проби и измерените ултразвукови показатели се определя рискът за бебчето да страда от хромозомни аномалии.

Защо рискът? Този тест показва само статистическият риск за вашето бебе спрямо популацията със сходни критерии да страда от хромозомни аномалии. 

Какво са хромозомни аномалии? Нормално човешкият организъм съдържа 46 хромозоми. Всяка промяна в структурата или бройката на хромозомите се определя като аномалия. Например, тризомия 13 (или наличие на 3 броя хромозоми,вместо 2 ) се проявява като синдром на Даун. 

Къде и кой провежда изследването? Ултразвуковата диагностика може да се осъществи от наблюдаващия бременността. Кръвните проби се взимат в избраното от вас място за извършване на изследването. То може да се извърши в някои държавни болници, някои частни центрове и лаборатории също предлагат извършването на този тест. Това, което е важно да се знае е, че кръвните проби трябва да се дадат след извършване на ултразвуковия преглед, до 2 дни след ехографията. 

Това изследване не е задължително, но е препоръчително, защото предоставя информация, която ще разкрие има ли риск за плода.