Начало

Абортът и защо бройката им има значение ?

Абортите се класифицират най-общо като:

аборт по желание(или т.нар. Изкуствен)

по медицински показания- спонтанни,хабитуални, криминални и инфектиран аборт. Основната разлика между тях е защо възникват и механизмът им на възникване.

Първият белег на заплашващ аборт е кръвотечението. Не всяко кръвотечение означава аборт. Важно е да се установи степента на кървене и наличието на жизненост на плода. Причините за него могат да бъдат хормонални. Затова при някои жени се говори за т. нар. “цветна” бременност. 

Втората по важност симптоматика са болките. Наличието им влошава прогнозата за бременността. Бременните описват болките ниско в корема и кръста, усилващи се с времето. Обикновено жените сравняват болките като такива при менструация. При ранните аборти първо се появява кръвотечението, след което се появяват и болките.

При данни за 3 и повече спонтанно настъпили аборта се говори за т. нар. хабитуални аборти. В такава ситуация е редно да се извършат редица диагностично-консултативни мероприятия, за да се установи причината за възникването им. При уточняване на причината например: септум на матката (преграда в маточната кухина), антифосфолипидни антитела, ендокринни фактори, имунологични фактори и други. При установяване на конкретната причина за загубата на плода се прилага лечение преди и/или по време на бременността.

Според нормативните актове в България жената има право да прекъсне бременността до 12 гестационна седмица по свое желание. Интервенцията трябва да се извършва от медицински специалист в областта акушерство и гинекология. Абортът може да се извърши чрез вакуум аспирация на съдържимото в матката или се предизвиква медикаментозно. Абортът по медицински показания се извършва при данни за тежко увреждане на плода, несъвместимо с живота със съгласието на пациентката.